Nieuws van de week

13-04-2018 - Meer bedrijven met 10 of meer medewerkers


Het aantal bedrijfsvestigingen met minimaal 10 werkzame personen is sinds 2010 met 8 procent gestegen tot 77.000. In de horeca kwamen er relatief de meeste vestigingen bij, aldus het CBS.

In 2010 telde Nederland 1,2 miljoen bedrijfsvestigingen. Per 1 januari 2018 is dit aantal gegroeid tot 1,6 miljoen. Die groei is bijna volledig te danken aan de toename van kleine vestigingen met één werkzame persoon. Het aantal bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen bedraagt zo’n 5 procent van het totaal, maar hun aandeel in de werkgelegenheid bedraagt tweederde. Van de in totaal 6,5 miljoen werkzame personen in de commerciële sector werken er naar schatting 4,3 miljoen in een bedrijfsvestiging met minimaal 10 werkzame personen.

Op 1 januari 2018 telde Nederland 76.570 commerciële bedrijfsvestigingen met 10 of meer werkzame personen. Dit aantal is sinds 2010 gegroeid met 5.555 vestigingen, oftewel 8 procent. De groei kan liggen aan de oprichting van nieuwe vestigingen waar meteen minimaal 10 werkzame personen starten, maar ook aan groei van kleinere vestigingen. De sector met de hoogste procentuele groei van 10+-vestigingen in de periode 2010-2018 is de horeca. De bouwnijverheid is het meest geslonken.


Terug naar het overzicht
Zaterdag
21 Juli 2018