Nieuws van de week

14-07-2017 - Meer faillissementen in juni


Het aantal faillissementen van bedrijven is gestegen. In juni 2017 zijn er 12 bedrijven meer failliet verklaard dan in mei, aldus het CBS. Het totaal aantal faillissementen in juni kwam uit op 290.
Het aantal uitgesproken faillissementen piekte in mei 2013. Daarna is er sprake van een dalende trend. In april 2017 bereikte het aantal faillissementen het laagste niveau na december 2007. Afgelopen maanden steeg het aantal faillissementen weer. Toch zijn er in het eerste half jaar van 2017 ongeveer een kwart minder bedrijven failliet verklaard dan in dezelfde periode van 2016.
Gecorrigeerd voor zittingsdagen zijn er in juni 290 bedrijven en instellingen (exclusief eenmanszaken) failliet verklaard. Van alle bedrijfstakken had de handel in absolute zin het grootste aantal faillissementen, namelijk 55. Relatief gezien werden er in juni de meeste faillissementen uitgesproken in de horeca.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019