Nieuws van de week

10-02-2017 - Meer huishoudens onder armoedegrens


Het aantal huishoudens dat langdurig onder de armoedegrens leefde, nam in 2015 met 27.000 toe tot 221.000 huishoudens. Dat is 3,3 procent van alle huishoudens in Nederland.

Een huishouden zit onder de armoedegrens als het inkomen niet voldoende is om een ‘consumptieniveau te realiseren dat in Nederland als minimaal noodzakelijk wordt gezien’, aldus het CBS. Die grens lag in 2015 op 1.030 euro per maand voor alleenstaanden en op 1.930 euro voor een echtpaar met twee kinderen. Van de ruim 7 miljoen Nederlandse huishoudens moest 8,8 procent (626.000 huishoudens) rondkomen van een inkomen onder die grens. Zo’n 3,3 procent leeft langdurig, langer dan vier jaar, onder die grens.
Vooral eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben een risico op armoede. Dit speelde bij ruim een kwart van de groep. In totaal groeiden in 2015 ruim 320.000 kinderen op in een huishouden met een extreem laag inkomen. Voor 125.000 van hen was dit het vierde jaar achtereen, oftewel 8000 meer dan in 2014.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018