Nieuws van de week

22-06-2018 - Meer mensen aan het werk


Het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toegenomen. In mei waren dat er ruim 8,7 miljoen, aldus het CBS.

Bijna 4,2 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Onder hen waren 352.000 mensen die aangaven recent naar werk te hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Zij zijn volgens de definitie werkloos. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 5.000 per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in mei uit op 3,9.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019