Nieuws van de week

27-04-2018 - Meer ondernemers in geldnood


Het aantal zelfstandig ondernemers met geldproblemen is in het eerste kwartaal van 2018 toegenomen. Een kwartaal eerder steeg het aantal zelfstandige ondernemers dat een beroep deed op bijstandsverlening al met 15 procent.
In het eerste kwartaal is dit aantal met ruim 3 procentpunt gestegen.
Er is volgens de IMK-index sprake van een duidelijke trendbreuk: sinds 2013 daalde het aantal ondernemers met geldproblemen geleidelijk. De index monitort het aantal ondernemers dat een beroep doet op bijstandverlening voor zelfstandigen (Bbz) in de vorm van krediet en/of een uitkering bij circa 300 gemeenten in Nederland. Op basis van de cijfers uit de index verwacht het IMK komend half jaar meer faillissementen. Met name in branches met marktverzadiging, vallen de klappen, aldus het IMK. Dat zijn bijvoorbeeld rijscholen, taxidiensten, personal trainers en horeca.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019