Nieuws van de week

08-09-2017 - Meer verkeersdoden door smartphones


Het Verbond van Verzekeraars, de ANWB, het ministerie van Infrastructuur, Transport en Logistiek Nederland, Samsung en nog 36 organisaties, hebben een convenant ondertekend om het verkeerd gebruik van smartphones in het verkeer te stoppen.

Het aantal verkeersdoden en ernstig gewonden neemt toe en onderzoek wijst uit dat afleiding door smartphones in het verkeer hier een grote rol bij speelt. Zo is bijvoorbeeld de kans om bij een ongeval betrokken te raken als tijdens het rijden tekstberichten worden verstuurd of andere tekst wordt ingevoerd, 23 keer hoger dan zonder deze afleiding.

Volledige concentratie op het besturen van een auto of ander vervoermiddel moet de sociale norm zijn en gangbaar gedrag worden, vinden de organisaties die het convenant ondertekend hebben. Elektronica in de auto, zoals de smartphone, zou zo beperkt moeten worden dat alleen functies worden gebruikt die niet afleiden.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019