Nieuws van de week

21-06-2019 - Meer werkenden willen minder uren werken


Het aantal werkenden dat minder uren wil draaien groeit. Tegelijkertijd is het aantal werkenden dat juist meer uren wil werken afgenomen, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
In het eerste kwartaal van dit jaar liet 7 procent van de werkenden weten een kortere werkweek te willen, ook als dat lagere inkomsten tot gevolg heeft. Deze groep groeit sinds begin 2013. 9 procent wil juist meer uren werken, maar sinds begin 2015 wordt dit aandeel kleiner. Overigens is 84 procent van de bijna 8,9 miljoen mensen met betaald werk tevreden met het huidige aantal werkuren.
Vrouwen willen iets vaker dan mannen minder werken. Onder fulltimers is dit verschil het grootst: 14 procent van de voltijd werkende vrouwen wil minder werken tegenover 8 procent van de mannen.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
20 September 2019