Nieuws van de week

04-05-2018 - Meerderheid mkb nog niet klaar voor AVG


Een meerderheid (70 procent) van de mkb-bedrijven heeft zich nog niet goed genoeg voorbereid op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de nieuwe Europese privacywetgeving. Die wet wordt op 25 mei van kracht.
In de peiling zegt 77 procent van ondernemers dat de informatievoorziening van de overheid slecht tot heel slecht is. De helft van de ondervraagden heeft al wel maatregelen genomen of is van plan dat binnenkort te doen.


Terug naar het overzicht
Donderdag
23 Mei 2019