Nieuws van de week

01-12-2017 - Mensen met een beperking hebben problemen met werk


Mensen met een beperking kunnen niet volledig deelnemen aan de samenleving. Naast problemen bij zelfstandig wonen, toegankelijkheid en onderwijs, hebben zij vooral veel last op het gebied van arbeid.

Dat concludeert het College voor de Rechten van de Mens in een rapport, dat is opgesteld naar aanleiding van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een handicap. Driekwart van de mensen met een handicap ervaart volgens het rapport obstakels rondom de toegang tot werk. Ook is er voor hen een tekort aan geschikte woningen. Daarbij heeft een kwart moeite om openbare ruimtes en gebouwen in te komen.

Een ander rapport van Ieder(in), MIND Landelijk Platform PsychischeGezondheid en PatiŽntenfederatie Nederland, stelt dat het voor mensen met een arbeidsbeperking door nieuwe plannen van het kabinet ook niet lonend is om te gaan werken. De aanvulling die deze groep nu krijgt op het loon, de zogenaamde loonkostensubsidie, wordt vervangen door loondispensatie. Daardoor zal 60 procent van de mensen in de Participatiewet nooit meer verdienen dan bijstandsniveau, zelfs als ze een volledige baan hebben. Bovendien bouwen mensen in de nieuwe situatie minder pensioen op en gaat de opbouw van WW-rechten minder snel, blijkt uit het onderzoek.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019