Nieuws van de week

22-09-2017 - Miljoenennota gepresenteerd


Op Prinsjesdag is de Miljoenennota voor 2018 gepresenteerd. Omdat de regering demissionair is en dus geen ingrijpende beleidswijzigingen kan doorvoeren, was het een ‘beleidsarme’ Miljoenennota.

De belangrijkste veranderingen voor huishoudens zijn:

Macro-economisch
- De economie groeit met 2,5 procent.
- Het begrotingsoverschot komt uit op 0,8 procent van het bbp.
- De staatsschuld bedraagt in 53,7 procent van het bbp.
- De koopkracht stijgt met 0,6 procent.
- Inflatie komt uit op 1,3 procent.
- Werkloosheid daalt naar 390.000 werklozen.

Koopkracht
De koopkracht stijgt met 0,6 procent. Omdat niet iedereen profiteert van de groei, trekt het kabinet 425 miljoen euro uit om de koopkracht te repareren van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden.

Het Centraal Planbureau (CPB) verwacht dat de lonen gaan stijgen vanwege de positieve ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Desondanks waarschuwt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) voor een te positieve stemming over de koopkracht in 2018. De koopkracht blijft volgens het instituut voor de meeste huishoudens nagenoeg gelijk.

Zorg
- Het verplichte eigen risico blijft 385 euro per jaar.
- Doordat het eigen risico gelijk blijft, stijgen de premies voor de basisverzekering iets sterker. De premies gaan met 7 tot 11 euro per maand omhoog.
- De zorgtoeslag gaat met maximaal 130 euro per jaar omhoog.
- Er komt 435 miljoen euro extra voor verpleeghuizen. Daar bovenop komt de komende vier jaar nog eens 130 miljoen euro voor een wervingscampagne en voor omscholing.

Wonen
- Een nieuwe hypotheek mag nog maximaal 100% van de waarde van de woning bedrage. Huizenkopers moeten daardoor de bijkomende kosten helemaal uit eigen zak betalen.
- De maximale hypotheekrenteaftrek daalt in 2018 met 0,5% naar 49,5%.
- Vanaf januari 2018 wordt de NHG-grens gekoppeld aan de gemiddelde huizenprijs.
- De restschuldregeling vervalt. Voor de financiering van restschulden die zijn ontstaan tussen 29 oktober 2012 en 31 december 2017 zijn rente en kosten nog 15 jaar aftrekbaar. Maar voor restschulden die daarna ontstaan geldt de regeling niet meer.
- Een Vereniging van Eigenaren (VvE) is vanaf 1 januari 2018 verplicht om jaarlijks een minimumbedrag te reserveren voor onderhoud en herstel van het gebouw.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019