Nieuws van de week

06-07-2018 - Minder kosten bij ontslag na ziekte


Werkgevers krijgen vanaf 2020 een compensatie voor de transitievergoeding die zij moeten betalen bij het ontslag van langdurig zieke werknemers. Met dit voorstel van minister Koolmees van SZW heeft de Tweede Kamer ingestemd.

Wie recht heeft op een transitievergoeding, krijgt deze ook na een langdurige ziekteperiode. Maar door werkgevers wordt de optelsom van financiŽle verplichtingen als zwaar en onredelijk ervaren. Het kabinet wil het aantrekkelijker maken om mensen aan te nemen en wil deze scherpe rand van de transitievergoeding afhalen.

Werkgevers worden daarom gecompenseerd voor de vergoeding die betaald wordt na het ontslag van een langdurig zieke werknemer. Deze compensatie komt uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf). Hier staat een verhoging van de uniforme Awf-premie tegenover.
Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die verschuldigd is bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiŽle vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.


Terug naar het overzicht
Donderdag
27 Juni 2019