Nieuws van de week

18-11-2016 - Minder kosten bij ontslag zieke werknemer


Een bedrijf draait niet meer helemaal zelf op voor de vergoeding die een werknemer krijgt die na twee jaar ziekte wordt ontslagen. Ondernemingen worden voortaan gecompenseerd uit het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf).

De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van collega Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). De kosten van de zogenoemde transitievergoeding worden voortaan door de werkgevers collectief gedragen. Daarmee komt de regering tegemoet aan de zorgen bij werkgevers over de hoge kosten voor langdurig zieke werknemers. Er staat wel een verhoging van de Awf-premie tegenover.

De transitievergoeding is voor veel werkgevers een doorn in het oog omdat zij te zwaar financieel worden belast. Mkb-bedrijven zouden daardoor terughoudend zijn met het aannemen van personeel. Het besluit om de regeling aan te passen is genomen na overleg met werkgevers en werknemers. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018