Nieuws van de week

12-01-2018 - Minder mensen kunnen een huis kopen


De Eigen Huis Marktindicator die het consumentenvertrouwen in de woningmarkt meet, kende in 2017 een hoge score tussen de 110 en 113. Toch denken geleidelijk aan steeds meer Nederlanders dat het nu geen gunstige tijd is om te kopen.

De Eigen Huis Marktindicator staat op 111, ruim boven de neutraalwaarde 100. Maar het aantal mensen dat betwijfelt of ze wel kúnnen kopen, groeide het afgelopen jaar van bijna een kwart naar een derde. Slechte betaalbaarheid van woningen (54%) en beperkte keuze (35%) zijn de meest genoemde factoren die het ‘kunnen’ kopen van een huis in de weg staan.

Ook economen van ABN Amro zien signalen dat de spanning op de woningmark toeneemt. Er is volgens ABN Amro een groot tekort aan geschikte woningen. Bovendien is er een gebrek aan nieuwbouw. Kopers zien zich daardoor gedwongen meer geld te bieden. De verkoopprijzen stijgen daardoor en het verschil tussen vraag- en biedprijs neemt af. Het gemiddelde verschil tussen de vraag- en biedprijs staat nu op 1,1 procent. In 2013 stond dit cijfer op 6,8 procent.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019