Nieuws van de week

22-12-2017 - Minimumloon en uitkeringen licht omhoog in 2018


Per 1 januari 2018 gaan de uitkeringen iets omhoog omdat deze gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon dat volgend jaar ook stijgt.

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2018 van 1.565,40 naar 1.578,00 bruto per maand. Tevens wordt het minimumjeugdloon per 1 januari 2018 herzien.
Wat de veranderingen zijn voor de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en Toeslagenwet (TW) is op de website van de overheid te zien.

Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019