Nieuws van de week

03-11-2017 - Minister praat met werkgevers over loondoorbetaling bij ziekte


Minister Koolmees van Sociale Zaken overlegt binnenkort met sociale partners overleggen over de plannen voor loondoorbetaling bij ziekte.

In het regeerakkoord is afgesproken dat de loondoorbetaling bij ziekte voor kleine bedrijven (tot 25 werknemers) wordt verkort van twee naar één jaar. Uitkeringsinstantie UWV wordt verantwoordelijk voor de uitvoering en een aantal re-integratieverplichtingen in dat jaar. Werkgevers zijn blij met de verkorting. Ze zeggen vanwege de financiële verplichtingen huiverig te zijn om personeel in vaste dienst te nemen. Toch is er bij werkgeversorganisatie VNO-NCW nu twijfel of de nieuwe plannen tot lagere lasten voor bedrijven zullen leiden.


Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019