Nieuws van de week

30-11-2018 - Na vijf jaar 4 op de 10 zzp-ers nog zelfstandige


In de periode 2008-2010 zijn er ruim 650.000 zzp-ers gestart. Na één jaar was 69 procent van deze startende zzp-ers nog altijd actief als zzp-er. Na twee jaar was dit 57 procent en na vijf jaar was dit verder afgenomen tot 42 procent.

Volgens het CBS ging een klein deel klein deel van de starters, 4 procent, in die periode personeel in dienst nemen. Bijna 55 procent van de startende zzp-ers uit de startjaren 2008-2010 was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige. De meerderheid van deze groep, bijna 3 op de 10 oorspronkelijke starters, was (weer) werknemer geworden. Ruim 10 procent van de starters was na vijf jaar niet meer actief als zelfstandige, maar met pensioen. Zo’n 6 procent was vijf jaar na afloop van de zelfstandigenbaan aangewezen op een uitkering, 5 procent zat in een situatie zonder eigen inkomen. Nog eens 3 procent was overleden of geëmigreerd en 1 procent volgde (weer) onderwijs.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
21 Mei 2019