Nieuws van de week

03-08-2018 - Nagelaten vermogen neemt weer toe in 2015


Het nagelaten vermogen van overledenen is in 2015 na enkele jaren van krimp weer groter geworden. Ruim 146 duizend overledenen lieten 15,5 miljard euro aan vermogen na, 680 miljoen euro meer dan in 2014.

Dit blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. In 2007 waren de nalatenschappen 13,1 miljard euro waard. In de jaren daarna steeg het totale nagelaten vermogen naar bijna 16 miljard euro in 2011. Daarna daalde de waarde van de nalatenschappen tot 14,8 miljard euro in 2014.

De waarde van de nagelaten woning (minus de hypotheekschuld), vormt met 5,9 miljard euro de grootste post. Het aandeel van het saldo van de bank- en spaartegoeden was in 2007 nog 30 procent, in 2015 34 procent (5,3 miljard euro) in 2015. Het saldo van overige bezittingen en schulden (overig onroerend goed, ondernemingsvermogen en roerende zaken minus alle schulden naast hypotheekschuld) is een kleiner onderdeel gaan vormen.

Erflaters van 65 tot 75 jaar lieten in 2015 het meeste vermogen na, in doorsnee 33 duizend euro. Bij overledenen van 75 tot 85 jaar was dat 28 duizend euro. Onder de oudste overledenen (95 jaar of ouder) lag het nagelaten vermogen met 20,6 duizend euro een stuk lager.

Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019