Nieuws van de week

21-07-2017 - Nederland heeft lage arbeidsparticipatie ouderen


Nederland staat op een 22e plek op het vlak van ouderenparticipatie onder de 34 landen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Volgens PwC loopt de Nederlandse economie 48 miljard euro mis doordat het potentieel van werknemers van 55 jaar en ouder onvoldoende wordt benut. Als alle OESO-landen hun arbeidsparticipatie zouden opkrikken naar het niveau van het best presterende EU-land Zweden (75,5 procent), dan zou dat ruim 1.700 miljard euro opleveren. IJsland, Nieuw-Zeeland en IsraŽl hebben zelfs nog meer ouderen aan het werk dan Zweden. Nederlanders werken relatief veel in deeltijd en dat geldt ook voor ouderen. Daarnaast speelt de welvaart een rol bij de lage ouderenparticipatie in Nederland, omdat mensen daardoor eerder kunnen stoppen met werken.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019