Nieuws van de week

27-01-2017 - Nederlander wil niet lenen voor woningisolatie


In Nederland wordt nog te weinig ge´nvesteerd in duurzame energie en energiebesparing. Dat heeft niets te maken met de mogelijkheid om daarvoor geld te lenen. Die mogelijkheid is er wel degelijk, maar veel mensen lenen liever niet.

Dat blijkt uit een recente enquŕte van De Nederlandsche Bank (DNB) naar de bereidheid van huiseigenaren om te investeren in duurzame energie of woningisolatie. Het verkrijgen van een financiering is niet zozeer een probleem. Bij de huishoudens die de laatste tien jaar niet ge´nvesteerd hebben in verduurzaming van de eigen woning, gaf slechts 1,4% aan dat dit komt doordat ze geen lening van de bank kunnen krijgen. Gebrek aan spaargeld of het niet willen maken van schulden worden veel vaker als reden genoemd.

Daarnaast geven veel respondenten aan dat kosten en baten lastig zijn te vergelijken, of dat de installatiekosten te hoog zijn. Daarbij is relevant dat de terugverdientijd vrijwel altijd langer is dan de termijn waarop de overheid zekerheid geeft over subsidies en fiscale aftrekmogelijkheden.

Slechts 4% van de huishoudens die ge´nvesteerd hebben in verduurzaming van de eigen woning heeft deze investering gefinancierd met een lening bij de bank. Investeringen in verduurzaming van de eigen woning worden voor het grootste deel gefinancierd met spaargeld.


Terug naar het overzicht
Zaterdag
23 Februari 2019