Nieuws van de week

17-03-2017 - Nieuwe premiestaffels gebaseerd op pensioenrichtleeftijd 68 jaar


Op 10 maart 2017 heeft de Belastingdienst premiestaffels gepubliceerd gebaseerd op pensioenrichtleeftijd 68 jaar.

Pensioenuitvoerders en werkgevers met een beschikbare premieregeling kunnen zich hiermee beter voorbereiden op het nieuwe fiscale kader vanaf 1 januari 2018. Wettelijk is vastgelegd dat de pensioenrichtleeftijd meebeweegt met de levensverwachting. Als gevolg hiervan is eerder besloten dat per 1 januari 2018 de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar stijgt. Vooralsnog blijft in een middelloonregeling de maximale opbouw van 1,875% ouderdomspensioen per jaar gelden. Het pensioen hoeft volgens de Belastingdienst een jaar minder lang uitgekeerd te worden, vanaf 68 in plaats van 67 jaar. Daarom wordt de maximale premie-inleg bij beschikbare premieregelingen verlaagd. De nieuwe premiepercentages zijn overigens wel gebaseerd op een recentere overlevingstafel.

Beschikbare premieregelingen die gelijk zijn aan de fiscaal maximale staffels zullen moeten worden aangepast. Dit hoeft niet automatisch te leiden tot een versobering van de pensioenregeling. De marktrente is al geruime tijd lager dan 3%, waardoor pensioenuitvoerders premiestaffels mogen hanteren gebaseerd op een rekenrente lager dan 3%. Met zon staffel kan meer premie worden ingelegd, waardoor het huidige pensioenbudget gehandhaafd kan blijven. Hoewel deze wijziging het gevolg is van fiscale wetgeving zal dit wel in overleg met de medezeggenschap moeten gebeuren.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018