Nieuws van de week

29-06-2018 - Nieuwe regeling voor faillissementsprocedure


De Eerste Kamer heeft een wetsvoorstel aangenomen waardoor faillissementen makkelijker kunnen worden afgewikkeld. De vernieuwde faillissementsprocedure biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om digitaal te werken, wat leidt tot lagere faillissementskosten.

Ook krijgen curator en rechter-commissaris meer ruimte om maatwerk te leveren. Bovendien wordt het insolventieregister verbeterd. Elke maatregel die de procedure sneller en efficiŽnter kan maken, levert de betrokken partijen veel op, aldus het ministerie van EZ.

Op dit moment moeten consumenten en ondernemers soms met de rechtbank bellen om te controleren of een bedrijf failliet is. Als zij straks een snelle en eenvoudige toegang hebben tot het register van faillietverklaringen kunnen onnodige verliezen worden voorkomen. Bijvoorbeeld in de situatie dat iemand niet weet dat een bedrijf failliet is en toch vooruitbetaalt. Een andere wijziging is dat schuldeisers dankzij digitale informatievoorziening sneller kunnen beschikken over belangrijke besluiten van de rechter. Bijvoorbeeld de toestemming voor de verkoop van de bedrijfsinventaris van de failliete onderneming. Veel informatie wordt nog op papier verstrekt. Dat kost de curator veel tijd. Met behulp van digitale hulpmiddelen kan dat sneller en makkelijker.


Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019