Nieuws van de week

22-06-2018 - Nieuwe subsidieregeling zonnepanelen


In 2020 wordt de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen door een terugleversubsidie. Volgens minister Wiebes van Economische Zaken is de huidige salderingsregeling te duur is, ook omdat er steeds meer zonnepanelen komen.

Met de terugleversubsidie krijgen huishoudens met zonnepanelen nog steeds een vergoeding voor de stroom die ze aan het elektriciteitsnet leveren. Uitgangspunt is dat de gemiddelde terugverdientijd van de investering in zonnepanelen zeven jaar blijft. Voor het leveren van zelf opgewekte energie ontvangen eigenaren van zonnepanelen een vergoeding. Het is nog niet bekend hoe hoog die vergoeding wordt. Jaarlijks wordt een subsidieplafond vastgesteld. Dat betekent dat de subsidie in een jaar niet oneindig is. De hoogte ervan wordt in overleg met de markt vastgesteld. Voor de eigenaren van zonnepanelen die tot 2020 al gebruikmaken van de salderingsregeling komt een overgangsregeling. Het is nog niet bekend hoe deze regeling er precies uit gaat zien.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019