Nieuws van de week

20-04-2018 - Nieuwe wet samenvoeging kleine pensioenen van kracht


De Wet waardeoverdracht klein pensioen die onlangs in werking is getreden, leidt tot minder versnippering en een beter overzicht voor deelnemers en vereenvoudiging van de uitvoering.

Dat stellen de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. De wet regelt onder meer dat kleine pensioenen vanaf 1 januari 2019 automatisch mogen worden samengevoegd tot één groter pensioen. Dat is overzichtelijker voor werknemers die vaak van baan veranderen en leidt tot lagere uitvoeringskosten.
Bij de bepalingen van de nieuwe wet die op 1 januari 2019 ingaan, zit ook de bepaling dat heel kleine pensioenen, van minder dan 2 euro bruto per jaar, komen te vervallen. Minister Koolmees wil deelnemers met pensioenen onder de 2 euro-grens in 2018 nog de kans geven een verzoek te doen tot afkoop of waardeoverdracht. De pensioensector en SZW werken samen aan een plan om deze laatste kans onder de aandacht te brengen bij deelnemers.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019