Nieuws van de week

11-08-2017 - Online factuur vaak vergeten


Een derde van de Nederlanders heeft de voorbije twaalf maanden een rekening onbewust te laat of niet betaald. Belangrijkste reden? Het ontvangen van een online factuur in plaats van een nota per post.

MarktEffect heeft in opdracht van Lindorff onderzoek gedaan naar het betaalgedrag van Nederlanders. Nederlanders met een hoog opleidingsniveau (40%) zien vaker een factuur over het hoofd dan Nederlanders met een laag (25%) of middelbaar opleidingsniveau (28%). Tussen mannen en vrouwen is geen duidelijk verschil aanwezig. Personen tot 35 jaar hebben vaker dan ouderen een online ontvangen factuur onbetaald gelaten. Vaak gaat het om studenten.

De redenen waarom Nederlanders hun facturen vergeten zijn:
- Niet (op tijd) openen van de post (30%)
- Niet begrijpen van een factuur of bepaalde kostenposten op de factuur (16,6%)
- Ontvangen van een online factuur in plaats van een acceptgiro per post (40%)

Dat online facturen vergeten worden kan te maken hebben met het feit dat een consument dagelijks diverse e-mails van verschillende aard (reclame, nieuwsbrieven, en dergelijke in zijn mailbox ontvangt. De afzender kan onbekend zijn of het onderwerp van de e-mail is niet duidelijk genoeg. Consumenten negeren bovendien e-mails, vanwege de vele phising- en malware mails.Terug naar het overzicht
Zondag
26 Mei 2019