Nieuws van de week

26-05-2017 - Passie of geld motief om langer door te werken


Vooral mensen met een hoog of juist een laag inkomen werken door als ze eenmaal AOW hebben. Hetzelfde geldt voor hoog- en laagopgeleiden. Dat blijkt uit onderzoek van TNO en ROA.

Laagopgeleiden werken door om hun inkomen op te krikken, terwijl hoogopgeleiden uit bevlogenheid doorwerken of omdat ze voldoening uit hun werk halen. Tussen 2003 en 2016 is het aantal werkenden in de leeftijd van 55 tot 64 jaar verdubbeld van 726.000 naar ruim 1.400.000. Het aantal werkenden in de leeftijd tussen 65 en 74 jaar is bijna verdrievoudigd, van 66.000 naar 180.000. Degenen met een lage opleiding zijn in de periode 2003 tot 2016 ruim drie keer vaker gaan doorwerken. Ook middelbaar en hoogopgeleiden werkten vaker door nadat zij de AOW-gerechtigde leeftijd bereikten, maar onder hen is de stijging minder sterk.

De groep werkende AOW’ers is geen bedreiging voor jongeren op de arbeidsmarkt. Tussen 2000 en 2015 steeg het aantal werkenden in de leeftijd van 65 tot 69 jaar, dit ging gepaard met een lagere werkloosheid en een hogere arbeidsparticipatie onder jongeren, constateert TNO. Daarnaast kiezen werkgevers bijna altijd voor de jongere sollicitant als zij kunnen kiezen tussen een jongere en een oudere. AOW’ers voeren vaak andere taken uit dan jongeren.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019