Nieuws van de week

04-01-2019 - Personeelskosten stijgen door hogere werkgeversbijdragen


Werkgevers zijn in 2019 meer kwijt aan personeelskosten. Verschillende algemene bijdragen stijgen zoals de werkgeversbijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) en de algemene werkloosheidspremie (Awf).
Een van de oorzaken van de stijgende kosten voor personeel is de toename van de Awf-premie. Deze premie, waarmee WW-uitkeringen worden gefinancierd, stijgt van 2,85 naar 3,6 procent. Hiermee wordt onder andere de compensatie voor het betalen van een transitievergoeding bij ontslag na langdurige ziekte bekostigd. Een opvallende uitzondering op het algemene beeld is de bouwsector, aldus salarisuitvoerder ADP. Door een sectorpremie van 0 procent worden werknemers in de bouw juist goedkoper. Dit kan oplopen tot een voordeel van 225 euro per werknemer per vier weken.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019