Nieuws van de week

13-04-2018 - Politieke jongerenorganisaties willen verplicht zzp-pensioen


De jongerenorganisaties van coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie willen dat er een algemene pensioenplicht komt die ook gaat gelden voor zzp-ers.

JOVD, JD, CDJA en Perspectief vinden dat iedereen die belasting betaalt, verplicht moet worden pensioen op te bouwen.
De jongerenorganisaties zijn het wel eens met de afschaffing van de zogenoemde doorsneepremie die in het regeerakkoord is opgenomen. Met het systeem van de doorsneepremie betaalt jong en oud dezelfde pensioenpremie. Hoewel de organisaties pleiten voor persoonlijke pensioenvermogens, moet er wat hen betreft nog steeds sprake zijn van solidariteit. Het pensioenvermogen zou daarom nog altijd collectief belegd moeten worden, maar wel altijd transparant en inzichtelijk zijn. Vorige week werd duidelijk dat werkgevers en werknemers onlangs een deadline nog niet tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel zijn gekomen. De jongerenorganisaties nemen alvast een voorschot op een nieuw stelsel.


Terug naar het overzicht
Zondag
24 Maart 2019