Nieuws van de week

19-05-2017 - Regels ziekte en ontslag belangrijkste knelpunt ondernemers


Tijdens de Week van de Ondernemer vroeg MKB-Nederland aan ondernemers om zich uit te spreken over twaalf knelpunten in regelgeving. De regels in het sociale domein blijken ondernemers veruit het meeste bezig te houden.

Ondernemers ervaren de verplichtingen bij ziekte en arbeidsongeschiktheid als belangrijkste knelpunt bij hun rol als werkgever. Op twee staan het ontbreken van simpele en duidelijke regels bij ontslag en op de derde plaats de risico’s bij het aannemen van personeel, op de voet gevolgd door de loondoorbetaling bij ziekte.

Ondernemers deinzen er vanwege de ervaren risico’s voor terug mensen in vaste dienst te nemen. Het mkb vindt bovendien dat de toegang tot subsidies makkelijker moet zijn. Ook heerst er een brede behoefte aan duidelijke, sobere regels die ondernemers faciliteren bij de bedrijfsvoering in plaats van onnodig vertragen. Het ontbreken van duidelijke regels voor het werken met zzp-ers was eveneens een veelvoorkomend antwoord.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018