Nieuws van de week

28-04-2017 - Regio Rijnmond heeft de hoogste werkloosheid


In de regio Rijnmond, rondom Rotterdam, was in 2016 de werkloosheid met 8,2 procent het hoogst. In de gemeente Rotterdam was het werkloosheidspercentage 11,3, het hoogste percentage van alle gemeenten, aldus het CBS.

In tien zogeheten arbeidsmarktregio’s, waar Rijnmond er een van is, is de werkloosheid hoger dan het landelijke gemiddelde, in 25 regio’s is de werkloosheid lager. Na Rijnmond volgen de regio’s Haaglanden, Flevoland en Groningen met hoge werkloosheidscijfers. In deze regio’s is meer dan 7,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. De arbeidsmarktregio’s met het laagste percentage werklozen zijn Gorinchem en Zeeland. De werkloosheid is hier lager dan 5 procent. In Veere (Zeeland) is de werkloosheid het laagst van alle gemeenten, 3,7 procent (2016). De werkloosheid in Nederland was gemiddeld 6,0 procent in 2016.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018