Nieuws van de week

28-04-2017 - Rijksten bezitten bijna derde van totaal vermogen in Nederland


De rijkste 1 procent van Nederland bezat in 2015 ruim 295 miljard euro aan privé vermogen. Dat is bijna 28 procent van het totaal vermogen in Nederland.

Een jaar eerder hadden de allerrijkste 1 procent nog 28,5 procent van het vermogen in Nederland in handen. De verklaring voor de lichte verschuiving zijn de gestegen huizenprijzen. Daarvan profiteren gewone huishoudens meer dan de rijksten, die ook veel ander vermogen hebben dan de eigen woning.
Ook bij de rijksten van de rijksten, de top 0,1 procent van Nederland in vermogen, daalde het aandeel in het totale vermogen voor het eerst iets, na een jarenlange stijging. Deze ruim 7.500 rijkste huishoudens bezaten ruim 117 miljard van de in totaal 1.061 miljard aan vermogen in Nederland, gemiddeld 15,5 miljoen per huishouden. Dat is 11 procent, ook een fractie minder dan een jaar eerder. Het gaat hierbij om privaat vermogen: aandelen, bank- en spaarrekeningen, huizen en andere bezittingen. Bij de berekeningen van de Volkskrant zijn de pensioenen niet meegeteld.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018