Nieuws van de week

30-03-2018 - Startende zelfstandige steeds jonger


Vier op de tien startende ondernemers waren in 2015 jonger dan 35 jaar. Het percentage oudere starters nam tussen 2008 en 2015 juist af. Dit meldt het CBS.

De groep die zelfstandig aan de slag gaat verjongt. In 2015 begonnen 208.000 mensen voor zichzelf. Voor een derde van hen was het inkomen als zzp-er het hoofdinkomen. Voor de rest was het in het startjaar (nog) een neveninkomen naast bijvoorbeeld pensioen of loon als werknemer. In 2015 was het aandeel starters die jonger waren dan 35 jaar met 42 procent ongeveer even groot als dat van de leeftijdsgroep 35 tot 55 jaar. In 2008, het jaar waarin de crisis begon, was dat respectievelijk 32 en 46 procent. Ook 55-plussers gingen minder vaak als zzp’er aan de slag, 17 procent in 2015 tegen 22 procent in 2008.

De meeste zzp-ers die in 2015 startten waren eerder werknemer. Wel is het percentage afgenomen, van 62 naar 56. De groep die voor het starten nog onderwijs volgde is in die tijd juist gegroeid, van 9 naar 14 procent. Ook degenen die voorheen een uitkering hadden gingen een groter deel uitmaken van de starters, een toename van 7 naar 11 procent.


Terug naar het overzicht
Donderdag
27 Juni 2019