Nieuws van de week

12-01-2018 - Sterke daling wanbetalers zorgpremie


Het aantal wanbetalers van de zorgverzekeringspremie is de afgelopen jaren fors gedaald. In 2014 waren er nog 325.000 wanbetalers, vorig jaar waren dat er minder dan 250.000. Sinds de invoering van de wanbetalersregeling lag dat aantal niet zo laag.

In 2009 werd de wanbetalersregeling ingevoerd. Die hield in dat wanbetalers hun hele schuld moesten aflossen en een hogere zorgpremie moesten betalen. Die extra kosten leidden tot een stijging van het aantal wanbetalers. In 2016 werd daarom de wet aangepast. Zorgverzekeraars kunnen nu gemakkelijker een betalingsregeling treffen met wanbetalers. Zij lossen de schuld af maar hoeven in die periode geen hogere premie aan de zorgverzekeraar te betalen. Daardoor zijn ze minder geld kwijt.Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019