Nieuws van de week

18-08-2017 - Toename aantal vacatures


Het aantal openstaande vacatures is in het tweede kwartaal met 20 duizend toegenomen, de sterkste groei sinds 2006. De laatste vier jaren groeide het aantal vacatures elk kwartaal.

Eind juni waren er 204 duizend openstaande vacatures, ruim dubbel zoveel als vier jaar eerder, toen het aantal de laagste stand bereikte (91 duizend vacatures per eind juni 2013). De afgelopen twintig jaar waren er slechts dertien kwartalen waarin het aantal openstaande vacatures hoger was. Dat was rond 2000 en in de jaren 2006-2008. Het aantal vacatures liep toen op tot 249 duizend.

In alle bedrijfstakken nam het aantal vacatures toe, op een kleine afname in de landbouw en visserij na. De handel is de bedrijfstak met de meeste vacatures en met de sterkste vacaturegroei. In de zakelijke dienstverlening en de horeca kwamen er ruim 3 duizend vacatures per bedrijfstak bij. Het oplopend aantal vacatures leidt er ook toe dat de vacaturegraad, het aantal vacatures per duizend banen van werknemers, stijgt. Medio 2017 waren dat er 26 op de duizend, tegen 20 op de duizend een jaar eerder.Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019