Nieuws van de week

30-06-2017 - Uitkeringsbedragen per 1 juli 2017


Per 1 juli 2017 worden de diverse uitkeringen aangepast als gevolg van de stijging van het wettelijk minimumloon.

Het minimumloon stijgt van 1.551,60 naar 1.565,40 euro bruto per maand. De uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW en IOAZ, AOW, Anw, Wajong, WW, WIA, WAO, ZW en TW stijgen daarmee ook. Bovendien wordt het minimumjeugdloon per 1 juli 2017 herzien. Vanaf deze datum geldt het algemene minimumloon vanaf 22 jaar, in plaats vanaf 23 jaar. De aangepaste bedragen en maatregelen op het terrein van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn te vinden op de website van de Rijksoverheid.
Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019