Nieuws van de week

08-09-2017 - Uitkeringsgerechtigden vaker psychische zorg


Van de mensen met een uitkering ontvangt 31% psychische zorg. Bij de mensen die werken of naar school gaan, is dat 10%. Het gaat hier om geestelijke (GGZ) zorg en/of het gebruik van medicijnen vanwege psychische klachten.

Uitkeringsgerechtigden nemen 58,2% van de totale kosten van de geestelijke zorg voor hun rekening. Dat blijkt uit een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van alle groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, hebben mensen met psychische aandoeningen de meeste problemen bij het vinden van een baan, terwijl werk juist kan bijdragen aan psychische gezondheid. GGZ, gemeenten en UWV gaan daarom nauwer samenwerken om het percentage omlaag te brengen. Staatssecretaris Klijnsma stelt hiervoor de komende 2 jaar 3,5 miljoen euro beschikbaar.


Terug naar het overzicht
Dinsdag
21 Mei 2019