Nieuws van de week

04-11-2016 - Veel beroepsziekten leiden tot langdurig verzuim


Bijna 60 procent van de meldingen van beroepsziekten in de Nationale Registratie leidt tot verzuim of arbeidsongeschiktheid. Dit staat in de monitor Beroepsziekten in Cijfers 2016 van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

In 2015 bedroeg het aantal nieuwe beroepsziekten in Nederland 191 per 100.000 werknemers. Dat is een trendmatige daling van 5 procent in vergelijking met de voorafgaande jaren. De trend geldt echter niet voor de leeftijdscategorie van 50 jaar en ouder.

Gezondheidsproblemen die het meest voorkomen zijn psychische aandoeningen, klachten aan het bewegingsapparaat en slechthorendheid door te veel lawaai. Langdurig verzuim komt vooral voor door psychische aandoeningen (meestal burnout en posttraumatische stoornissen PTSS) en aandoeningen van het bewegingsapparaat (met name RSI aan de schouder of bovenarm en tenniselleboog). Blijvende arbeidsongeschiktheid doet zich voornamelijk voor bij beroepsziekten van kanker en longen.

Preventieve maatregelen kunnen werkhervatting bevorderen en voorkomen dat beroepsziekten ontstaan. Desondanks blijkt dat in nog geen 33 procent van de beroepsziektemeldingen de bedrijfsarts een preventief technisch of organisatorisch advies geeft.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018