Nieuws van de week

19-05-2017 - Veel langdurig werklozen meer dan 2 jaar op zoek


Het aantal mensen die een jaar of langer zonder succes naar werk zoeken, daalt sinds het eerste kwartaal van 2015. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS.

Vooral het aantal langdurig werklozen die 12 tot 24 maanden zoeken naar werk is gedaald. Tussen 2014 en 2016 nam deze groep met 40 duizend af tot 80 duizend. In dezelfde periode groeide het aantal langdurig werklozen die twee jaar of langer op zoek zijn naar werk van 129 naar 137 duizend. Deze groep is beduidend groter dan tien jaar geleden, toen de langdurige werkloosheid na een piek ook begon af te nemen.

Hier speelt mee dat er nu meer 55-plussers zijn dan tien jaar geleden, die bovendien langer actief zijn op de arbeidsmarkt. Werklozen boven de 55 jaar vinden minder snel werk dan jongere werklozen. In 2006 viel 26 procent van de werklozen die twee jaar of langer op zoek waren naar werk in deze leeftijdscategorie. In 2016 was dat 42 procent.


Terug naar het overzicht
Maandag
17 December 2018