Nieuws van de week

05-07-2019 - Veel minder wanbetalers zorgverzekering


Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de zorgverzekeringspremie is flink afgenomen. Eind 2014 waren er 325.000 mensen wanbetalers. Op dit moment ligt dat aantal op ongeveer 215.000. Dat is een daling van 35 procent.
Mensen die zes maanden de zorgpremie niet betalen worden door zorgverzekeraars aangemeld bij het CAK. Vanaf dat moment moeten zij een hogere premie betalen, die desmoods wordt ingehouden op het inkomen. Als ze een betalingsregeling treffen, stopt de premieopslag direct. Voor bijstandsgerechtigden die de betalingsregeling drie jaar zorgvuldig naleven wordt de resterende schuld kwijtgescholden.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
20 September 2019