Nieuws van de week

16-06-2017 - Veel zelfstandigen verdienen te weinig voor belasting


Een groot deel van de Nederlandse zzp-ers hoeft geen inkomstenbelasting te betalen. Hun inkomen komt niet uit boven de grens waarvoor vrijstellingen en aftrekposten gelden. In de regel is de eerste 24.000 euro vrijgesteld van belasting, aldus het CBS.
Het CBS analyseerde de belastingaangiften van zzp-ers over 2014 en keek naar het aandeel van de zelfstandigen dat niet bijdraagt aan de loon- en inkomstenbelasting, de oudedagvoorziening AOW, het nabestaandenpensioen (ANW) en langdurige zorg voor gehandicapten of bejaarden (WLZ).
In 2014 telde Nederland volgens het statistiekbureau 849.000 zzp-ers voor wie het ondernemerschap gold als belangrijkste of enige inkomstenbron. 314.000 van hen hoefden geen inkomstenbelasting te betalen, dankzij aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek en de MKB-winstvrijstelling. Daardoor werd de eerste 24.000 euro aan inkomen niet belast. 209.000 zzp-ers in die groep hadden alleen een zzp-inkomen. De 105.000 die daarnaast nog een klein inkomen hadden, bijvoorbeeld uit een deeltijdfunctie, betaalde ook over die bijverdiensten geen belasting.
Terug naar het overzicht
Dinsdag
25 Juni 2019