Nieuws van de week

31-03-2017 - Verbond wil eenvoudiger en persoonlijker pensioen


Een nieuw kabinet zou moeten kiezen voor een persoonlijk pensioen, waarin collectief belegd wordt en deelnemers solidair met elkaar zijn wat betreft risico’s zoals overlijden en arbeidsongeschiktheid.

Hiervoor pleit directeur Harold Herbert van het Verbond van Verzekeraars in het Financieele Dagblad. Hij vindt dat het huidige pensioenstelsel niet meer voldoende aansluit bij ontwikkelingen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Het stelsel is onvoldoende berekend op demografische en economische veranderingen en biedt weinig ruimte voor maatwerk. Zo zijn er steeds minder jonge mensen om de oude dag van eerdere generaties te bekostigen en veranderen mensen vaker van baas en van sector.

Door de economische dynamiek kan de werkgelegenheid in sectoren meer dan vroeger snel afnemen. Het is dus moeilijker om op sectorniveau solidariteit tussen generaties te organiseren. Ook is het stelsel te gevoelig voor macro-economische omstandigheden zoals de ontwikkeling van de rente. Herbert: "Maar het belangrijkste is misschien wel dat het stelsel niet meer vertrouwd wordt. Pensioen is onzeker en de risico’s en onzekerheden liggen vooral bij de deelnemer. Die wil weten waar hij aan toe is. Het is dan ook niet alleen belangrijk, maar ook urgent om tot een eenvoudiger en persoonlijker pensioen te komen."


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018