Nieuws van de week

14-09-2018 - Verhoging AOW-leeftijd levert schatkist 1,7 miljard op


De verhoging van de AOW-leeftijd heeft de schatkist ongeveer 1,7 miljard euro opgeleverd in 2017. Dit is het bedrag dat niet hoefde te worden uitgekeerd aan mensen die zonder de stijging van de AOW-leeftijd wel een uitkering hadden ontvangen.

In 2017 was de AOW-leeftijd 65 jaar plus 9 maanden. Het bedrag van 1,7 miljard is de directe besparing door het minder aantal uitkeringen. Indirecte effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd, bijvoorbeeld op de werkgelegenheid, zitten niet in deze berekening van het CBS.
De totale besparing van de verhoging van de AOW-leeftijd sinds 2013 bedraagt bijna 4 miljard euro. De totale uitgaven aan AOW-uitkeringen bedroegen 37,4 miljard euro in 2017. Tien jaar eerder bedroegen de uitgaven aan de AOW-uitkeringen nog 25,2 miljard euro. Dat bedrag stijgt snel, ondanks de verhoging van de AOW-leeftijd, door de vergrijzing van de bevolking.


Terug naar het overzicht
Donderdag
23 Mei 2019