Nieuws van de week

10-08-2018 - Vertrouwen in arbeidsmarkt groot


Uit een Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek blijkt dat mensen er in het tweede kwartaal van 2018 gemiddeld 4,4 maanden over doen om een nieuwe baan te vinden. In 2012 was dat nog bijna 7 maanden.

Uit de cijfers blijkt maar weer eens dat de economie aantrekt en dat werknemers vertrouwen hebben in de huidige arbeidsmarkt. Ook uit andere cijfers blijkt dat de arbeidsmarkt floreert. Zo wordt 26,6% van de beroepsbevolking minimaal een keer per kwartaal benaderd, ten opzichte 24,1% in dezelfde periode vorig jaar. En maar liefst 1,3 miljoen Nederlanders vonden in de afgelopen 12 maanden (ander) werk. Een toename van 59.000 mensen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Ook is de groep latente baanzoekers in Nederland met een aandeel van 46% groter geworden dan de groep die helemaal niet op zoek is naar (ander) werk (43%). Ten slotte is de verwachting dat het aantal vacatures verder zal toenemen tot ruim boven de 1,1 miljoen in 2018 en 2019.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 Juni 2019