Nieuws van de week

16-12-2016 - Verwachte AOW-leeftijd in 2040 naar 69,5 jaar


In 2040 zal de AOW-leeftijd, bij gelijkblijvende wetgeving, op 69,5 jaar liggen. Tegen die tijd zal Nederland naar verwachting 3,9 miljoen AOW-ers tellen, bijna 30 procent meer dan nu.

In 2022 stijgt de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden. Daarna zal deze leeftijd stapsgewijs met drie maanden worden verhoogd, gekoppeld aan de levensverwachting van 65-jarigen. In 2040 ligt de AOW-leeftijd naar verwachting dan weer 2 jaar en 3 maanden hoger. Er zullen dan 10,3 miljoen inwoners tussen de 20 jaar en de AOW-leeftijd zijn en bijna 4 miljoen mensen in de AOW-leeftijd. Dat betekent dat er in 2040 dan 26 mensen in de werkende leeftijd (20+) op elke 10 AOW-ers zullen zijn. Nu is die verhouding nog bijna 33 op de 10.
Op basis van de huidige stand van de volksgezondheid en de medische technologie hebben 65-jarigen gemiddeld nog 19,8 jaar te leven. Deze levensverwachting is in 2016 ruim vijf jaar hoger dan in 1956, het jaar waarin de Algemene Ouderdomswet (AOW) werd aangenomen. Verwacht wordt dat de levensverwachting van 65-jarigen in 2040 rond de 22,8 jaar zal liggen.
Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 Oktober 2018