Nieuws van de week

19-01-2018 - Vijfjaarscontract in opkomst


Steeds meer werkgevers pleiten voor de invoering van een tussenbaan, waarbij werknemers een aanstelling krijgen voor vijf jaar. Na de supermarktbranche wil ook KLM dit soort contracten invoeren voor haar grondpersoneel.

Werkgeversvereniging AWVN juicht de ontwikkelingen toe en constateert dat steeds meer werkgevers zulke afspraken willen maken tijdens cao-onderhandelingen. Het is goed dat er een tussenoplossing wordt gevonden tussen het harde vaste contract en flex, zegt een woordvoerder. Verschillende economen, deskundigen en instanties pleiten al langer voor dit model, dat ervoor moet zorgen dat de doorgeslagen flexibilisering op de arbeidsmarkt wordt aangepakt. Bovendien krijgen werknemers een scholingsbudget, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen en kunnen doorstromen naar een andere baan.

Tegelijk constateert ING Economisch Bureau dat voor het eerst sinds het economisch herstel van de crisis het aantal vaste contracten weer toeneemt. Volgens ING is dat een teken dat de arbeidsmarkt nu écht krapper begint te worden. Bedrijven hebben minder werklozen om uit te kiezen en delen daarom vaker vaste contracten uit. Er zijn nu twee werklozen per openstaande vacature. In 2013 waren dat er nog zeven.


Terug naar het overzicht
Donderdag
27 Juni 2019