Nieuws van de week

04-05-2018 - Vrijstelling sollicitatieplicht in laatste jaar voor AOW


Per 1 mei geldt de vrijstelling van sollicitatieplicht van uitkeringsgerechtigden die een jaar voor hun AOW zitten.

Van de sollicitatieplicht is onder meer vrijgesteld de WW-gerechtigde die op de eerste dag van werkloosheid de leeftijd van één jaar voor de AOW-leeftijd heeft bereikt. Deze vrijstelling gold eerst niet voor uitkeringsgerechtigden die tijdens de uitkeringsduur deze leeftijd bereiken. Het ministerie van SZW vindt dat onderscheid onterecht. Daarom is nu geregeld dat de vrijstelling van de sollicitatieplicht geldt voor uitkeringsgerechtigde die de leeftijd van één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Naast de WW-gerechtigden zijn ook de IOW-, de ZW- en de WGA-gerechtigden vrijgesteld van de sollicitatieplicht.


Terug naar het overzicht
Donderdag
23 Mei 2019