Nieuws van de week

19-01-2018 - Weer vaker een vast contract


ING Economisch Bureau constateert dat voor het eerst sinds het economisch herstel van de crisis het aantal vaste contracten weer toeneemt. Volgens ING is dat een teken dat de arbeidsmarkt nu écht krapper begint te worden.

De afgelopen jaren groeide de werkgelegenheid vooral door de toename van het aantal flexibele of tijdelijke contracten en zelfstandigen. In het derde kwartaal van 2017 was echter sprake van een stabilisering van de flexwerkers en tijdelijke krachten en zelfs een daling van de zelfstandigen.

Bedrijven hebben minder werklozen om uit te kiezen en delen daarom vaker vaste contracten uit. Er zijn nu twee werklozen per openstaande vacature. In 2013 waren dat er nog zeven. Uit een breder overzicht van de staat van de Nederlandse economie komt volgens ING een 'zeer positief" beeld naar voren. ING verwacht dan ook dat de economie dit jaar met 3 procent groeit.


Terug naar het overzicht
Donderdag
27 Juni 2019