Nieuws van de week

05-05-2017 - Werkgevers: Participatiewet moet aangepast worden


Een volgend kabinet zou de subsidiecriteria van de zogenoemde Participatiewet fors op moeten rekken. Dat zegt Aart van der Gaag. aanjager van de wet in het bedrijfsleven, namens werkgeverskoepels VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO.

De werkgevers vinden dat de subsidieregeling voor het aannemen van gehandicapten niet alleen moet gelden voor mensen met een overduidelijke arbeidsbeperking zoals autisme of een lichamelijke handicap. Ook mensen die kampen met psychisch verzuim of sociale problemen zouden onder de regeling moeten vallen. Alleen dan kan volgens van der Gaag het doel om 100.000 arbeidsgehandicapten in 2026 aan de slag te hebben in het bedrijfsleven worden gehaald. De subsidiecriteria van de Participatiewet zijn volgens hem nu zo streng, dat werkgevers nauwelijks nog passende kandidaten vinden.

De regeling openstellen voor enkele honderdduizenden wajongers en werknemers die zijn uitgevallen en thuiszitten met een WIA-uitkering of bijstand, valt niet bij iedereen in goede aarde. Het massaal toekennen van loondispensatie en no-risk bij ziekte ligt zeer gevoelig, onder meer in vakbondskringen. Daar leeft de vrees dat arbeid aan de onderkant van de markt zo goedkoop wordt, dat de verdringing ontstaat. Juist de zwakste groep waar de Participatiewet voor bedoeld was, dreigt dan buiten de boot te vallen.


Terug naar het overzicht
Zondag
16 December 2018