Nieuws van de week

18-11-2016 - Werkloosheid gedaald


De werkloosheid is in het derde kwartaal met tachtigduizend gedaald. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Minder werkenden verloren hun baan en meer toetreders op de arbeidsmarkt vonden werk.

In het derde kwartaal meldden zich 392.000 nieuwkomers op de arbeidsmarkt. Dit zijn mensen die zich drie maanden eerder nog niet aanboden. Toetreders vonden sneller werk dan een jaar eerder. Van hen had 54 procent in het derde kwartaal betaald werk tegenover 49 procent een jaar eerder. Ruim de helft van de nieuwkomers op de arbeidsmarkt is 15 tot 25 jaar. Van deze groep had 62 procent een betaalde baan. Onder 25- tot 45-jarige en 45- tot 65-jarige toetreders was dat respectievelijk 46 procent en 43 procent.

De langdurige werkloosheid (mensen die langer dan een jaar thuis zitten) daalde eveneens, ook onder de moeilijke groep van 45-plussers. Wel zijn nog steeds ruim zes op de tien werkloze 45-plussers twaalf maanden of langer op zoek naar werk. Onder alle werklozen is dat vier op de tien. In oktober daalde de werkloosheid verder: 5,6 procent van de beroepsbevolking zat die maand werkloos thuis, oftewel 502.000 mensen. Dat zijn er 8000 minder dan een maand eerder.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
14 December 2018