Nieuws van de week

17-03-2017 - Werkloosheid neemt verder af


De werkloosheid is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 9 duizend per maand gedaald. Het aantal werklozen kwam in februari uit op 473 duizend, meldt het CBS. Dit is 5,3 procent van de beroepsbevolking.

Het aantal mensen met betaald werk is in de afgelopen drie maanden met gemiddeld 13 duizend per maand toegenomen. Sinds begin 2014 daalt het aantal werklozen, het eerst bij jongeren en 25- tot 45-jarigen. De afname bij de 45-plussers volgde twee jaar later, maar was voor deze groep wel relatief sterk. Eind 2016 en begin 2017 vlakte de daling bij de 45-plussers af en bleef de werkloosheid hier steken op bijna 5 procent van de beroepsbevolking. De werkloosheid bij de 45-minners daalde echter verder.

De werkloosheid in Nederland daalt vooral doordat er meer werklozen een baan vinden dan dat er werkenden werkloos worden. Maar het zijn vooral de jonge werklozen die steeds gemakkelijker een baan vinden. In de leeftijdsgroep van 15 tot 35 jaar gaan ze vaak binnen drie maanden weer aan de slag. De groep 55-plussers blijft vaak langer werkloos. In 2016 had 7 procent van de werkloze 55-plussers een kwartaal later een baan. Bijna 70 procent had meer dan een jaar geen werk. Ter vergelijking: onder 15- tot 35-jarigen waren dat er bijna twee op de tien en onder 35- tot 55-jarigen bijna vijf op de tien.

Een steeds groter deel van de werklozen bestaat daardoor uit mensen van 55 tot 75 jaar. In tien jaar tijd is dit aandeel vrijwel verdubbeld. In 2016 was 22 procent van de werklozen ouder dan 55 jaar, in 2006 was dat nog 10 procent.


Terug naar het overzicht
Zondag
24 Maart 2019