Nieuws van de week

20-04-2018 - Werkloosheid onder de 4 procent


Het werkloosheidscijfer is in maart op 3,9 uitgekomen. In die maand waren er volgens het CBS 8,7 miljoen Nederlanders met betaald werk. In de afgelopen 3 maanden kwamen er steeds gemiddeld 20.000 mensen met werk bij.

In totaal hebben momenteel 4,2 miljoen mensen van tussen de 15-75 jaar om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Iets meer dan 350.000 mensen zijn actief op zoek naar werk en ook direct daarvoor beschikbaar. Deze categorie valt onder de definitie werkloosheid. Gemiddeld nam hun aantal in de laatste drie maanden af met 13.000 per maand. Hiermee kwam het percentage werklozen in de beroepsbevolking in maart uit op 3,9. In februari bedroeg het werkloosheidspercentage 4,1.


Terug naar het overzicht
Vrijdag
19 April 2019